การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

 

Prep01

 

                การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ผู้ปฏิบัติควรจะเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 

1.   ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว

ชาย     กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว

หญิง   เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

2.   ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)

แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น

3.   ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พัก อาหาร พร้อม โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวครับ