ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน

อังกูร – พัชรา พินพิสิทธิ์

V09001

 

คำปรารภของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่เป็นดั่งปณิธานในการตั้ง ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” เพื่อชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงว่า

          “อาตมาดีใจมาก เพราะราไปได้ของดีมาจากขอนแก่น จากหลวงพ่อดำในป่าที่สอนเรามา หลวงพ่อดำเราไม่รู้จักว่าอายุกี่ร้อยปีแล้ว เราจึงนำของดีนี้กลับไปคืนให้ชาวขอนแก่น คืนที่สถานที่ได้มา และจะสร้างเป็นศูนย์ดีกว่าวัด ให้ทุกคนเป็นเจ้าของ พวกเราสร้างของเราเอง เพื่อให้ญาติโยมชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในโอกาสนี้”

          ดังนั้น จากปณิธานที่แน่วแน่ของหลวงพ่อ จึงทำให้เกิดศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขึ้นมาดังนี้

          ศูนย์ปฏิบัติ “สวนเวฬุวัน” นี้เป็นสถานปฏิบัติที่จังหวัดสร้างขึ้นตามปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ในอันที่จะคืนของดีที่ได้มาจากขอนแก่น กลับไปยังขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้สถานที่นี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐาน ให้เป็นของส่วนรวม เพื่อจะได้เสริมงานสร้างคนด้วยทางสายเอก สติปัฏฐาน ๔ ตามแบบฉบับที่ใช้อบรมพัฒนาจิตแก่ฆราวาสที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งนับวันจะแออัดด้วยญาติธรรม สาธุชนจำนวนมาก

          ท่านที่ต้องการเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” สามารถเดินทางไปได้ทางรถยนต์ตามถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒ ออกจากขอนแก่นไปโดยมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร (หลัก กม.๑๕) จากตัวเมืองขอนแก่น ท่านจะสังเกตเห็นป้ายแสดงตำแหน่งทางเข้าศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ จากนั้นจะเป็นเส้นทางลูกรัง จากถนนหลวงประมาณ ๒๕ กิโลเมตรก็ถึงศูนย์ฯ เส้นทางนี้บางครั้งจะมีผิดทางขรุขระเป็นบ่อลึกบ้าง เพราะถนนถูกน้ำกัดเซาะ และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ แต่มีผู้มีจิตศรัทธาได้เพิ่มดินลูกรัง และให้รถเกรดดินบดอัดเพิ่มเติมตรงส่วนที่เป็นหลุมให้เรียบอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ที่เดินทางเข้าไปยังศูนย์ฯ

          ระหว่างทางดินลูกรังจากทางหลวงนั้น ท่านจะสังเกตเห็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มตลอดทั้ง ๒ ฝั่ง ของฟาร์มวัวนม และไร่นาสวนผสม อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหลายแห่ง ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแถบนั้นที่ฉลาดทำให้มีรายได้ที่มั่นคง

          เมื่อท่านเลี้ยวขวาจากถนนดินลูกรังเข้ายังศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ท่านจะพบกับบรรยากาศของป่าไผ่ สวนไผ่ตงที่แลดูเขียวสดงดงามเจริญตา ต้นหญ้าอ่อนที่ขึ้นตามพื้นดินใต้ร่มไม้และร่มของไผ่ตง ดูดั่งกับเป็นพรมเขียวธรรมชาติ ที่ได้พบแล้วดูสบายตาพาให้ใจสงบร่มเย็น แตกต่างจากป่าคอนกรีตที่มีสีสันดูบาดตา

          แต่เดิมทีอาณาเขตของศูนย์ฯ มีเพียง ๒๔ ไร่ เป็นพื้นที่มีไผ่ตงปลูกไว้เต็มพื้นที่ ประมาณ ๕๐๐ กอ อุดมสมบูรณ์เขียวสดใส แม้ว่าในปัจจุบันจะมีไผ่ตงบางส่วนได้แห้งตายไปตามวงจรอายุของแม่พันธุ์ แต่ที่เหลือก็ยังมีอีกมาก แข่งขันกันแตกยอดออกใบ เพิ่มหน่อไม้ของตนให้ทางศูนย์ฯ ได้เก็บเกี่ยวทำอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอมา ดร.ลำไย โกวิทยากร และครอบครัว เป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้มีความศรัทธาและเลื่อมใสต่อการพัฒนาคนของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ได้ตั้งใจถวายให้เป็นธรณีสงฆ์ เพื่อให้จัดสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อมีปณิธานไว้ และในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล พร้อมกับแม่ชีซูง้อ แซ่เอ็ง ได้เดินทางจากวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เพื่อรับถวายที่ดิน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ข้าราชการ และคหบดี จำนวนมากไปร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมถวายเงินเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ และมีนายบุญส่ง อินทวิรัตน์ เป็นผู้นำถวาย

          ตั้งแต่นั้นมา อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้ค่อย ๆ ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย จากความร่วมมือของกรรมการผู้ร่วมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่ต่างก็ศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล และการปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน ๔ เพื่อให้สมกับเป็นศูนย์ฯ ที่เป็นสาขาของวัดอัมพวัน และให้ผู้ไปปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

          ในเวลาต่อมาคณะผู้ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ มีความคิดที่จะเพิ่มเนื้อที่ของศูนย์ฯ เพื่อการขยายตัวในอนาคต ดังนั้นในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ที่ผ่านมา หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลได้มีจิตเมตตาอย่างสูงต่อศูนย์ฯ เดินทางไปยังขอนแก่น เพื่อรับผ้าป่าสามัคคีที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดถวายเพื่อการขยายที่ดินของทางศูนย์ฯ ในบริเวณทิศเหนือของศูนย์ฯ เป็นจำนวน ๑๕ ไร่ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ได้มอบทุนทรัพย์จำนวนมาก อุปถัมภ์เพิ่มเติมในกองผ้าป่าด้วย จนสามารถรับมอบที่ดินได้

          ฉะนั้น ในปัจจุบันนี้ อาณาบริเวณของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จึงได้ขยายไปเป็นพื้นที่มากกว่า ๙๐ ไร่ เพียงพอต่อการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในอนาคตได้อย่างแน่นอน และเชื่อแน่ว่าชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาในหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่านี้ และจะพร้อมในกันรักษา ร่วมกันพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟูสูการพัฒนาคนที่มีคุณภาพต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

          ขณะนี้ สิ่งปลูกสร้าง อาคารต่าง ๆ ในศูนย์ฯ ดูเรียบร้อยงามตา เป็นระเบียบ และมีลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ อาคารแต่ละหลัง ผนังคอนกรีตทาสีครีมทั้งภายในและนอก หลังคากระเบื้องลอนคู่สีแดง ส่วนตรงจั่วหลังคาจะทาสีเหลืองสด เห็นได้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขับรถเข้ามาในศูนย์ฯ

          กุฏิรับรองหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เป็นอาคารหลังแรกที่จะเห็น เป็นอาคารยกระดับ ขนาดกว้างประมาณ ๘ x ๑๖ เมตร มีห้องโถงใหญ่ ๑ ห้อง ห้องน้ำและห้องนอนอย่างละ ๑ ห้อง ทางคณะกรรมการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ ได้จัดสถานที่นี้เพื่อรับรองหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลในเวลาเดินทางไปโปรดญาติโยม และทำธุรกิจสงฆ์ที่ศูนย์ฯ ส่วนในเวลาอื่น ๆ ทางศูนย์ฯ ได้ใช้สถานที่นี้เพื่อให้ผู้มาใหม่ได้รับศีลและรับการสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องการมุมสงบส่วนตัวได้ใช้พื้นที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ดีอีกด้วย

          ศาลาปฏิบัติธรรมเดิม ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่กำเนิดศูนย์ฯ ที่ใช้เป็นสถานที่สอนการปฏิบัติกรรมฐาน สนทนาธรรม และสอบอารมณ์ สมัยแรกเริ่มนั้นได้อาศัยลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากวัดอัมพวัน เป็นครูฝึกสอนกรรมฐานแก่ผู้สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และผู้สนใจทั่วไป ต่อมาหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลได้ส่งพระสงฆ์จำนวน ๕-๖ รูป ไปประจำที่ศูนย์ฯ โดยมีหลวงพี่ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร เป็นพระผู้นำคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธธรรม และทำการสอนกรรมฐานแทนครูฝึกเดิมที่เป็นฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อให้การสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดภาระแก่ครูฝึกที่เป็นศิษย์เก่าวัดอัมพวันฝ่ายฆราวาสที่ต่างก็มีภาระทางโลก ไม่สะดวกที่จะอยู่สอนได้ประจำ

          ในเวลาต่อมา ได้มีผู้สนใจเข้ามาฝึกปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะกรรมการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ปัจจัยในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ และทำการพัฒนาถนนลูกรังในศูนย์ฯ ด้วย ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมจึงถูกดัดแปลงให้เป็นกุฏิสงฆ์ และที่รับลงทะเบียนผู้ไปปฏิบัติพัฒนาจิต

          ศาลาปฏิบัติธรรมอาคารใหม่นี้ จัดสร้างขึ้นตามแรงศรัทธาของญาติโยม ผู้มีจิตเป็นกุศลที่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของศูนย์ฯ แห่งนี้แล้วเสร็จ และถวายให้เป็นสมบัติส่วนกลางของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นสี่แสนบาทเศษ ในครั้งนั้นมีคหบดี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวขอนแก่น และที่อื่น ๆ ได้ร่วมกันถวายทรัพย์ร่วมสร้างศาลาเป็นจำนวนมาก

          ศาลาปฏิบัติธรรมใหม่นี้ เป็นอาคารคอนกรีต ผนังอิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีเรียบร้อยดูสวยงาม หลังคากระเบื้องลอนคู่สีแดง มีพระประธานประดิษฐานเด่นเป็นสง่า เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของทุก ๆ คนในศูนย์ฯ ที่ได้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานในศูนย์ฯ นี้ ที่ผนังปูนด้านหลังของพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ อาคาร จะมีภาพวาดสีน้ำรูปเทวดา อินทร์ พรหม ร่วมลงมาบูชากราบไหว้สักการะต่อองค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นภาพที่สวยงามและบรรจงวาดด้วยความสามารถและมีฝีมือของ รศ.อิทธิพร พรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในทุก ๆ วันพระ ญาติโยม สาธุชนจะเดินทางจากขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าไปที่ศูนย์ฯ เพื่อสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเย็นพร้อมกับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม และได้ร่วมกันสวดถวายพรพระรัตนตรัย สวดพาหุงมหากา และถวายพระพระพุทธ อิติปิโสฯ ๑๐๘ จบ เพื่อเป็นสิริมงคลเพิ่มพูนสติแก่ตนเองสืบไป นอกจากนี้ ในช่วงวันเทศกาลที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนญาติโยมเข้าร่วมประกอบศาสนพิธีเวียนเทียนรอบศาลาปฏิบัติธรรมกันจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกันเสมอมา

          เมื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมกว้างขวางขึ้น ก็สะดวกต่อการรองรับการฝึกกรรมฐาน และอบรมพัฒนาจิตแก่กลุ่ม คณะบุคคล นักเรียน นักศึกษาได้มากขึ้น เท่าที่ผ่านมากลุ่มบุคคลที่ได้เข้าไปรับการฝึกอบรมพัฒนาจิตและวิปัสสนากรรมฐาน มีทั้งกลุ่มเยาวชนจากกรมทหารม้าที่ ๖ เข้าอบรมพัฒนาจิตในโครงการพัฒนาพุทธจริยธรรมเยาวชนในเดือนสิงหาคม ๒๕๓๗ การฝึกอบรมพัฒนาจิตของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สาขา ๓ นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และนักศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและจริยธรรมล่าสุดเดือนพฤษภาคม คือ คณะนักศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยมี คุณไชยา เกษมวิลาส คุณพอน เชื้อบุญเกิด และกรรมการผู้ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ จำนวนมากที่ให้ความร่วมมือประสานงาน อำนวยความสะดวก ในเรื่องที่พัก อาหาร และน้ำอยู่ตลอดเวลามิได้ขาด นอกจากนั้นยังมี นางดอกแก้ว เชื้อบุญเกิด นางทิพภาพร เกษมวิลาส นางวิมล วิระมโนกุล น.ส.สถาพร คูณบัว น.ส.เพชรจิม เตชอภิชาต ที่ช่วยสนับสนุนอาหารแด่พระภิกษุ และแก่บรรดาผู้ไปปฏิบัติกรรมฐานด้วยจิตศรัทธา อดทนด้วยดีเสมอมา

          ที่ศูนย์ฯ ในขณะนี้มีห้องน้ำ ๓๐ ห้อง และห้องพักสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม จำนวน ๑๕ ห้อง เป็นอาคารไม้ยกระดับสูงขึ้นจากพื้นด้วยเสาคอนกรีต เรียงเป็นแถวอยู่ด้านทิศตะวันออกของศูนย์ฯ สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ นี้ขึ้นมา ยังไม่มีการสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด เมื่อมีการรับอบรมปฏิบัติกรรมฐานและศึกษาธรรมจากคณะบุคคลและสถาบันจำนวนมาก ที่พักไม่เพียงพอต่อการรับรอง ก็ต้องอาศัยเต็นท์ลูกเสือเป็นสถานที่พักชั่วคราว คณะกรรมการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ จึงได้คิดโครงการในอนาคตที่จะสร้างศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ขนาด ๑๒ x ๓๖ เมตร แบบ ๒ ชั้น ไว้ที่บริเวณทิศเหนือของศูนย์ฯ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี และเป็นที่พักขนาดใหญ่ไว้รับรองกลุ่มบุคคลจากสถาบันต่าง ๆ ได้ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของอาคารอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถึงเวลาจะสร้างจริง เนื่องจากอาณาเขตของศูนย์ฯ ได้ขยายออกไปมากภายหลังที่ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา และจะออกแบบกำหนดขนาดใหม่เพิ่มเติมให้พอเพียงกับอนาคตของศูนย์ฯ ที่จะมีผู้ไปศึกษา อบรมธรรมและปฏิบัติกรรมฐานเพิ่มขึ้นอีกมาก

          และหนึ่งในอาคารก่อสร้างที่สำคัญในศูนย์ฯ แห่งนี้ คือ กุฏิประมวลธรรม จันทนพิมพ์ เป็นเรือนรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่จะไปเยือนศูนย์ฯ เป็นอาคารชั้นเดียว ผนังอิฐฉาบปูนเรียบขนาด ๔ x ๕ เมตร ตั้งอยู่ข้างเรือนที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ทิศตะวันออกของศูนย์ฯ คุณตาประมวล จันทนพิมพ์ เป็นผู้สร้างถวายตามในนิมิต

          คุณเก็บ บัวหลวง ผู้จัดการประปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการประปา อยู่จังหวัดสิงห์บุรีมาก่อน และได้เคยเดินท่อประปาให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลที่วัดอัมพวันเป็นชุดแรก มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อมานาน ได้มีโอกาสมาเยี่ยมศูนย์ฯ ในช่วงที่ภรรยาของท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานในศูนย์ฯ และแลเห็นปัญหาในเรื่องน้ำ จึงให้ความอนุเคราะห์ลำเลียงน้ำประปาไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในศูนย์ฯ ตั้งแต่นั้นมา

          แท้งค์น้ำชุดแรกที่สร้างในศูนย์ฯ เป็นปัจจัยของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีพระเมตตากรุณามอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน

          ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างในศูนย์ฯ นี้ขึ้นมา นับเป็นพระเมตตากรุณาเป็นล้นพ้นที่ช่วยให้เกิดความเจริญแก่ศูนย์ฯ และให้การพัฒนาของศูนย์ฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

          ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้จัดสร้างหอแท้งค์น้ำถาวรขึ้นอีก ๑ หอ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์ฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์ฯ ที่นับวันมีผู้มาปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ การใช้น้ำจะมากที่สุดเมื่อหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลได้ไปขอนแก่น เพราะมีญาติโยม สาธุชน เข้าไปพบหลวงพ่อกันมาก และในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้มีจิตศรัทธา เดินทางไปร่วมพิธีการต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงต้องเตรียมน้ำใช้น้ำดื่มให้มีใช้อย่างพอเพียงตลอดเวลา

          ระบบไฟฟ้าในศูนย์ฯ เพื่อแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ นั้น จะได้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟในช่วงแรก ๆ ของการตั้งศูนย์ฯ บางครั้งเมื่อเครื่องปั่นชำรุดก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องใช้ตะเกียงน้ำมัน จุดไฟส่องนำทางเดินได้รับความลำบาก ในปัจจุบันนี้ ด้วยความเมตตากรุณาและเห็นปัญหาดังกล่าว หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ได้มอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งจัดให้การขยายเขตไฟฟ้า เดินสายไฟเชื่อมจากริมทางหลวงเข้าไปยังศูนย์ฯ ทดแทนการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าที่ต้องสียเวลาดูแลรักษาอยู่เสมอ

          หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ได้เดินทางไปเป็นประธานยกคัทเอาท์เปิดใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแก่ศูนย์ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นับได้ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศูนย์ฯ ที่สำคัญอีกระดับหนึ่ง เพราะไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยทำให้มีแสงสว่างทั่วไปในศูนย์ฯ ยามค่ำคืน ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ระบบไฟฟ้ายังเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกด้วย เพราะได้ใช้เครื่องโสตทัศนศึกษา พัดลม เครื่องขยายเสียง เทปบรรยายธรรมที่เปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทุก ๆ วัน และทำให้ได้รู้สึกใกล้ชิดในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และของหลวงพ่อตลอดเวลา และเป็นที่แน่นอนว่าการก่อสร้างในศูนย์ฯ คงสามารถทำได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือช่างก่อสร้างหลายชนิดที่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ในศูนย์ฯ ได้

          วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นอกจากเป็นวันที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ได้เดินทางไปเปิดการใช้ไฟฟ้าแก่ศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว หลวงพ่อท่านยังมีเมตตาวางนโยบายให้ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน และกรรมการร่วมพัฒนาได้ปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์ฯ ให้มาก ๆ และหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นที่ระลึก และเป็นร่มเงาร่มบุญบารมีแผ่ปกคลุมไปทั่วขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงสืบต่อไป

          ในขณะนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่คือ ส่วนต่อเติมของดรงรับประทานอาหารและหอระฆัง ซึ่งหอระฆังนี้จะใช้เป็นที่แขวนระฆังโลหะที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลได้มอบแก่ทางศูนย์ฯ เพื่อใช้ในพิธีการสงฆ์ และศาสนพิธีต่อไป หอระฆังนี้มีลักษณะ ๓ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต งบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๓ แสนบาท ซึ่งขณะนี้ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอยู่มาก จึงขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างตามศรัทธาได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน โดยตรงทุกวัน หมายเลขโฟนลิ้งค์ที่ศูนย์ (๑๕๑, ๑๕๒) ๕๖๔-๒๒๒

 

โครงการสร้างเก๋งจีนและองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

          เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ หลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้เดินทางไปขอนแก่นเพื่อรับผ้าป่าขยายพื้นที่ของศูนย์ฯ และร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการผู้ร่วมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน ในการจัดตั้งมูลนิธิ ธรรมเพื่อเยาวชน และเรื่องการลงความเห็นชอบต่อการสร้างเก๋งจีนและสร้างองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ในบริเวณของศูนย์ฯ ซึ่งหลวงพ่อและทางคณะกรรมการต่างเห็นชอบ และสนับสนุนให้ความร่วมมือจัดสร้างให้แล้วเสร็จตามตำแหน่งที่ได้ตกลงไว้ เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา ขอพรประเสริฐ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติกรรมฐานด้วย

          โครงการนี้จะสร้างเก๋งจีนเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมมีทางเดินยกระดับโดยรอบ หลังคา ๒ ชั้น มีสระบัวและเลี้ยงปลาให้ความชุ่มชื่นแก่สถานที่ด้วย ส่วนองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม จะมีลักษณะยืนประทานพร เอียงแจกันหลั่งน้ำมนต์อวยพรชัยให้สาธุชน โดยจะเริ่มก่อสร้างเก๋งจีนต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและอัญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเข้าประทับในเก๋งจีน และจัดสมโภชในราวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ งบประมาณการก่อสร้างราว ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ผู้ประสานงานโครงการนี้คือ คุณอังกูร และ คุณพัชรา พินพิสิทธิ์ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร (๐๔๓) ๒๓๙-๗๗๙ และร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นบุญกุศลถวายแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ พรหม เทพ เทวดา เทพธิดาทุกหมู่เหล่า และขอเชิญเจ้ากรรมนายเวรทุก ๆ ตนจงมาร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ด้วยเทอญ

 

มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

          เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน เป็นสมบัติส่วนกลาง ดำเนินการเพื่อส่วนรวมอย่างชัดเจน จึงควรมีองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อช่วยวางนโยบายบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลจึงมีความตั้งใจให้การบริหารศูนย์ฯ มีลักษณะเป็นกลาง ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิขึ้น ลักษณะคล้ายที่บริหารกันในวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

          มูลนิธินี้จะมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ เลือกตั้งขึ้นมาบริหารมูลนิธิตามวาระ และดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่มีมติร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับปณิธานของหลวงพ่ออย่างชัดเจนในการสร้างคน ฝึกฝนอบรมเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพด้วยการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔ ดังนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลจึงให้ชื่อมูลนิธิว่า มูลนิธิ “ธรรมเพื่อเยาวชน” โดยหลวงพ่อได้แต่งตั้งให้ ดร.ลำไย โกวิทยากร เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน สมัยแรก

          มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน มีลักษณะและรายละเอียดดังนี้

๑.   ชื่อมูลนิธิ

มูลนิธิ “ธรรมเพื่อเยาวชน”

๒.   ที่ตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๓.   วัตถุประสงค์ คือ เพื่อ

๑.      ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชน และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นกัลยาณชน

๒.      ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

๓.      ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.      ไม่ดำเนินการเกี่ยงข้องกับการเมือง

๔.   คณะกรรมการของมูลนิธิ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์          พระราชสุทธิญาณมงคล

ที่ปรึกษา                         พ.อ. (พิเศษ) ขจร จิตรวิเศษ

ประธานมูลนิธิ                 ดร.ลำไย โกวิทยากร

รองประธานฯ                   นายสมอาจ ธีรภานุ

รองประธานฯ                   นายชัยสิทธิ์ สิทธิ์อมรพช

เลขานุการ                       นายอังกูร พินพิสิทธิ์

เหรัญญิก                         นางณัฎฐา แก้วก่า

กรรมการ                         นายชัยยงค์ ศรีอิสาน

กรรมการ                         นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข

กรรมการ                         นางเพ็ญศรี ศรีจินดา

กรรมการ                         นายประวิทย์ วีระปราชญ์

          ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ได้ที่หมายเลขบัญชีด้านล่าง เพื่อนำดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งของมูลนิธิและศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน ต่อไป

          ชื่อบัญชี                 มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

          ธนาคาร                 ธนาคารศรีนคร สาขาขอนแก่น

          เลขที่บัญชี              ๑๒๒-๓-๐๔๓๗๓-๕

          ท้ายนี้ สาธุชนชาวศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน ขอกราบเท้านมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เป็นอย่างสูงที่มีความกรุณาเมตตาจิตเป็นอย่างยิ่ง ในการก่อตั้งสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน และมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ให้ชาวขอนแก่นและใกล้เคียง และยังได้ดูแลมอบปัจจัยจำนวนมากช่วยเหลือในกิจของศูนย์ฯ มาโดยตลอด เพื่อให้ได้มีโอกาสอบรมพัฒนาจิต ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔ ตลอดมา พวกเรามีความรักและภูมิใจในศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก และจะพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความก้าวหน้า พัฒนาสร้างคนเพื่อสังคม ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปนานเท่านาน..