แต่งตั้ง พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตตโร

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

 

V12002

 

            พระธีรวัฒน์ ฉายา ฐานุตฺตโร อายุ ๒๗ พรรษา ๖ วุฒิ นักธรรมเอก ได้เข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ อุโบสถ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์

       นับจากที่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว ได้ปฏิบัติสมณกิจอย่างสม่ำเสมอ และเข้าปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อจนเป็นที่ไว้วางใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗

       จากนั้นมา ท่านได้นำนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งทางด้านการปกครอง การก่อสร้างพัฒนาถาวรวัตถุ และการสั่งสอนอบรมตามแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จนทำให้สำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

       จากคุณงามความดีของท่าน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล จึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระครูในฐานานุกรมของท่าน

       ให้เป็น “พระครูฐานาที่ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร”

       ท่านได้เข้ารับพัดยศและใบงานพิธีแต่งตั้ง โดย พระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพน เจ้าคณะภาค ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพัดยศ เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

       และทางคณะศิษยานุศิษย์ของท่าน ได้จัดให้มีพิธีฉลองเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

       ทางคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ขอกราบแสดงมุทิตาจิตถวายพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ขอให้พระคุณเจ้าจงเจริญซึ่งธรรมะ อยู่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร พัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป...