ปฏิบัติธรรมช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

อ.นิธิกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร

V14007

 

        

            ดิฉันเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยากจะเขียนเล่าเรื่องบางอย่างที่ได้ประสบพบเห็นให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบดีกว่าเก็บไว้ในใจคนเดียว ดิฉันเข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ด้วยศรัทธาในบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ คือตอนต้นปีโรงเรียนของดิฉันสมัยนั้น ท่านผู้อำนวยการสมจิตต์ บุตรดีมี ได้จัดทัวร์ธรรมะขึ้น มาพักค้างคืนที่วัดอัมพวัน ได้รับฟังธรรมะจากหลวงพ่อ ทำให้ดิฉันเกิดความซาบซึ้ง สนใจอยากศึกษาธรรมะเพิ่มเติม เมื่อปิดภาคเรียนเดือนเมษายน จึงได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เป็นเวลา ๗ วัน และปิดภาคเรียนเมษายนปี ๒๕๓๗ ดิฉันก็ได้มาอีกครั้ง จากนั้นปี ๒๕๓๘ – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันได้ย้ายไปปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

       ด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่น ดิฉันและเพื่อนครูหลายคน เช่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สุนีย์ เสาวรา อ.บุญมี เฉยไสย และอีกหลายคน จะไปสวดมนต์ทุกเย็นวันพระ และปฏิบัติธรรมตามกาลโอกาสที่เหมาะสม ต่อมาดิฉันได้นำคณะนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรมทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารของโรงเรียน ตอนเริ่มแรกปี ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ให้นักเรียนสมัครใจ พอปี ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน ได้ทำโครงการให้นักเรียน ม.๔ ทั้งระดับเข้าปฏิบัติธรรมในช่วงปิดเรียนภาคต้น ประมาณวันที่ ๑-๑๒ ตุลาคมทุกปี และในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ดิฉันจะเชิญชวนนักเรียนระดับ ม.๕ เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการแสงธรรมนำชีวิต ที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจัดขึ้นทุกปี และดิฉันเองก็อาสาไปช่วยงานวิทยากรของศูนย์ฯ เป็นประจำเสมอมา ทุกครั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการปัจจุบัน คือ ท่านผู้อำนวยการจริยา สารการ ในด้านเงินสนับสนุนและพาหนะเดินทาง

       ทำไมดิฉันจึงนำนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรม

       ดิฉันได้นำนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรมทั้งระดับคือ ม.๔ ทั้งหมดก็ประมาณ ๕๐๐ คน เพราะดิฉันได้มารู้เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางหนึ่งทำให้นักเรียนมีสติ มีสมาธิ ทำให้เรียนหนังสือดีขึ้นแน่นอน เพราะเมื่อนักเรียนมีสมาธิ จิตสงบ สุขภาพจิตความจำดี การเรียนก็มีประสิทธิผล และได้บุญด้วย ดิฉันคิดเช่นนั้น จึงตั้งใจว่าจะช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่ตัวเองทำได้ ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นักเรียน ม.ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้น้อยมาก เวลาประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เราทุกคนที่โรงเรียนจะเกิดความรู้สึกบางอย่างลึก ๆ ดิฉันก็เลยคิดว่าลองใช้การปฏิบัติธรรมช่วยนักเรียนดู จึงปรึกษากับ อ.นงลักษณ์ ศรีปัญญา ซึ่งก็ได้รับการร่วมมือประสานงานกันดีมาก ดิฉันและ อ.นงลักษณ์ เข้าไปปรึกษากับท่าน ผอ.จริยา สารการ ท่านก็เห็นด้วยทันที นับว่าเป็นบุญวาสนาของนักเรียนมาก ดิฉันจะเขียนตารางเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่า เกิดผลอย่างไรกับนักเรียน

 

ผลการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียน

       ก่อนการปฏิบัติธรรม       ๒๕๓๖       จำนวน      ๕๓ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๓๗      จำนวน      ๙๘ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๓๘      จำนวน       ๑๑๐ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๓๙      จำนวน       ๑๒๓ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๔๐       จำนวน       ๑๒๒ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๔๑       จำนวน       ๑๔๙ คน

       หลังผ่านการปฏิบัติธรรม   ๒๕๔๒      จำนวน       ๒๒๕ คน

(ข้อมูลจากงานแนะแนวโรงเรียนกัลยาณวัตร)

 

       รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑ นักเรียนปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจ

       รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรุ่นแรกที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้เข้าปฏิบัติหมดทุกคน ตั้งแต่อยู่ ม.๔ และตอน ม.๕ นักเรียนเหล่านี้บางคนที่สนใจ ก็เข้าร่วมโครงการแสงธรรมนำชีวิตทางศูนย์จัดขึ้นอีก เมื่อประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกมา ครูทุกคนดูมีความสุขประกอบกับการสอบเข้าเปลี่ยนระบบใหม่ ดิฉันมั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนดิฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นแน่นอน..