แสดงโดย

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

จัดเรียบเรียงโดย...ไพฑูรย์ อินทวงศ์

CR: ที่มาข้อมูล : https://archive.org/  หรือ https://archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง 1 - 35 ที่หน้าต่าง mp3 player ด้านล่าง )

ชื่อชุด: พุทธคุณ (หนองปลิง)

1. พุทธคุณ

 

2. พุทธคุณ

 

3. พุทธคุณ

 

4. พุทธคุณ

 

5. พุทธคุณ

 

6. พุทธคุณ

 

7. พุทธคุณ

 

8. พุทธคุณ

 

9. พุทธคุณ

 

10. พุทธคุณ

 

11. พุทธคุณ

 

12. พุทธคุณ

 

13. พุทธคุณ

 

14. พุทธคุณ

 

15. พุทธคุณ

 

16. พุทธคุณ

 

17. พุทธคุณ

 

18. พุทธคุณ

 

19. พุทธคุณ

 

20. พุทธคุณ

 

21. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

23. พุทธคุณ

 

24. พุทธคุณ

 

25. พุทธคุณ

 

26. พุทธคุณ

 

27. พุทธคุณ

 

28. พุทธคุณ

 

29. พุทธคุณ

 

30. พุทธคุณ

 

31. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

33. พุทธคุณ

 

34. พุทธคุณ

 

35. พุทธคุณ