แสดงโดย

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

จัดเรียบเรียงโดย...ไพฑูรย์ อินทวงศ์

CR: ที่มาข้อมูล : https://archive.org/  หรือ https://archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง 1 - 35 ที่หน้าต่าง mp3 player ด้านล่าง )

ชื่อชุด: พุทธคุณ (หนองปลิง)

1. พุทธคุณ

 

2. พุทธคุณ

 

3. พุทธคุณ

 

4. พุทธคุณ

 

5. พุทธคุณ

 

6. พุทธคุณ

 

7. พุทธคุณ

 

8. พุทธคุณ

 

9. พุทธคุณ

 

10. พุทธคุณ

 

11. พุทธคุณ

 

12. พุทธคุณ

 

13. พุทธคุณ

 

14. พุทธคุณ

 

15. พุทธคุณ

 

16. พุทธคุณ

 

17. พุทธคุณ

 

18. พุทธคุณ

 

19. พุทธคุณ

 

20. พุทธคุณ

 

21. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

23. พุทธคุณ

 

24. พุทธคุณ

 

25. พุทธคุณ

 

26. พุทธคุณ

 

27. พุทธคุณ

 

28. พุทธคุณ

 

29. พุทธคุณ

 

30. พุทธคุณ

 

31. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

33. พุทธคุณ

 

34. พุทธคุณ

 

35. พุทธคุณ

 
 
 
 
 
team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12