เสียงเทปบันทึกพระธรรมเทศนาเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ MP3
 

ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน

สมถะและวิปัสสนา

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2

เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้

ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1

ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2

ผลกรรมตามสนอง

ประโยชน์ของการมีสติ

บ่อบุญบ่อบาป

เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ

มีธรรมบุญมาเอง

เงาบุญเงาบาป

อานิสงส์การสวดมนต์

 

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 B

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 B

เสียงเทปเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ MP3 ซึ่งสามารถรับฟังได้โดยโปรแกรมอาทิเช่น