วัดอัมพวัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ห้องสมุดธรรมะ

กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ
ธรรมบรรยาย - พระเทพสิงหบุราจารย์
พุทธโธโลยี - พระเทพสิงหบุราจารย์
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม - สุทัสสา อ่อนค้อม
ไฟไหนร้อนเท่าไฟนรก - สุทัสสา อ่อนค้อม
หลวงปู่โต พรหมรังสี
Teachings in English

คติธรรม
คติธรรม ๑
คติธรรม ๒
คติธรรม ๓
คติธรรม ๔ (Microsoft Word)

 


 
 ธรรมเทศนาหลวงพ่อจรัญ (MP3)

หนังสือธรรมะสำหรับเด็ก

ชีวประวัติหลวงพ่อ
พระพุทธเจ้าชนะมาร

รูปภาพหลวงพ่อจรัญ

ปฏิบัติธรรม
กรรมฐานเบื้องต้น
การเดินทางไปวัดอัมพวัน
บทสวดมนต์
ระเบียบปฏิบัติ
เตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

แนะนำเวปไซต์ หนังสือ และซีดีมัลติมีเดี่ยซีดีแผ่นนี้ได้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จากเวปไซต์ http://www.jarun.org/
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖
โดยความเห็นชอบของคุณปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ
piyapan1@yahoo.com
และเสียงธรรม (MP3) ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณนรินทร์ จริโมภาส narinnarin@thaimail.com

   

มัลติมีเดียซีดีแผ่นนี้ หากท่านใดประสงค์จะนำไปแจกเป็นธรรมทาน
สามารถผลิตสำเนาเพิ่มได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อหรือผลิตสำเนาเพื่อจัดจำหน่าย

หากมีข้อแนะนำหรือติชมประการใดเกี่ยวกับซีดีแผ่นนี้โปรดติดต่อคณะผู้จัดทำ

กวิน ฉัตรานนท์ (gwyn007@yahoo.com) หรือ
สุปราณี วอง (supranee@worldnet.att.net)
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖