เวปไซต์ หนังสือ ซีดี

 


 
พระไตรปิฎกฉบับพ้นทุกข์ : เป็นบทสรุปฉบับย่อของพระไตรปิฎก โดยธรรมรักษา
พระสุตตันตปิฎก online : สามารถอ่านพระสุตตันตปิฎกแยกตามหัวข้อเป็นลำดับขั้นอย่างละเอียด
พระไตรปิฎก online : ค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก
Kushinagar : เป็นเวปไซต์ภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ลิงค์ตรงมาจากประเทศอินเดีย
พุทธะ : เวปไซต์รวบรวมลิงค์ไปยังเวปไซต์ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลานธรรมเสวนา : แหล่งสนทนาเพื่อการปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน
แนะนำผู้ประพันธ์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม : เจ้าของนามปากกา สุนิสสา อ่อนค้อม ผู้เขียนเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม และไฟไหนร้อนเท่าไฟนรก

 


 

หนังสือชุด กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ

 

สนใจติดตามหนังสือเล่มใหม่ชุดนี้ต่อไปได้ที่เวปไซต์ http://www.jarun.org/
เป็นชุดหนังสือรายปีของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี โดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นผู้จัดทำขึ้น
 (อ่านได้จากในซีดีแผ่นนี้)
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 
ผู้แต่ง : สุทัสสา อ่อนค้อม
ISBN : 974-91442-3-6
 

เป็นเรื่องจริงปนเรื่องแต่ง และเพิ่มอรรถรสในเนื้อเรื่องให้น่าสนใจ น่าติดตาม ทั้งยังให้ประโยชน์กับผู้อ่านในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรรม โดยคุณสุทัสสา อ่อนค้อม มี ๘๐ ตอนจบ (อ่านได้จากในซีดีแผ่นนี้)
 

บุญเป็นเคล็ดวิชาแก้ปัญหาชีวิต
 
ผู้แต่ง : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (รวบรวมโดย ธรรมสภา)
ISBN : 974-7586-85-1

บุญเป็นเคล็ดวิชาแก้ปัญหาชีวิต รวบรวมเรียบเรียงจาก พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อันว่าด้วยเรื่องบุญ บุญในความหมายของหลวงพ่อเน้นถึงบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาเพื่อการเข้าถึงความสุข ความรู้ และความสงบ ท่านเชิญชวนชักนำให้สาธุชนดำเนินชีวิตอย่างมีสติ หาโอกาสเจริญสติปัฎฐาน เพราะเมื่อเจริญแล้วสามารถ "แก้กรรม" ได้ "บางคนพ่อเป็นนายแพทย์ แม่เป็นแพทย์หญิง ลูกคลอดออกมาเป็นง่อยหมดทั้ง คน ออกมาคนที่ เป็นใบ้เสียแล้ว มันเป็นกฎแห่งกรรมอะไรหรือ? ทุกสิ่งเป็นกฎแห่งกรรม มันอยู่ตรงไหน ท่านรู้ไหม ท่านเจริญกรรมฐานถึงขั้นของเขาแล้ว ท่านจะรู้เลยว่า เขามีกรรมอะไร ลูกจึงเป็นเช่นนี้ พ่อแม่หูดีตาดี ลูก คน หูตึง หมดเลยเป็นเพราะเหตุใด ถ้าท่านเจริญกรรมฐานเข้าขั้นแล้ว ปัญญาเกิดแล้วจะได้รู้ว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไร ทำไมลูกหูตึงหมด กรรมตามสนองมาตั้งแต่อดี่ตชาติ จะแก้ไขกรรมได้อย่างไร ท่านจะเข้าใจตรงจุดนี้ดีกว่าจะไปรู้ญาณ ๑๖...." ความหมายของบุญกุศล ความหมายของทาน ลักษณะบุญ บุญจากการปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญด้วยกรรมฐาน การทำบุญอุทิศส่วนกุศล สวดมนต์ไหว้พระจะได้บุญแรง อานิสงส์การบำเพ็ญบุญ

หนังสือชุด พุทโธโลยี
โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
(อ่านได้จากในซีดีแผ่นนี้)
หนังสือชุด Law of Karma & Dhamma Practice
โดย Phra Dhepsinghaburaja (Phra Rajsuddhinanamongkol)
 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Check additional new books in this series on http://www.geocities.com/piyapane/

(Available on this CD)
 

พระคุณแม่
 
ผู้แต่ง : พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
ISBN : 974-841-548-1
จัดพิมพ์โดย : ธรรมสภา
     35/270 จรัญสนิทวงค์ 62 บางพลัด
     กรุงเทพฯ 10700
     โทรศัพท์ 434-4267, 434-3566, 441-1535
     โทรสาร 424-0375
*
จัดพิมพ์เนื่องในวาระมงคล ปีพระพุทธศักราช 2541
 

หนังสือเล่มนี้ธรรมสภาได้รวบรวมพระธรรมเทศนาและบทความทางธรรมของหลวงพ่อจรัญในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันในทางธรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวและในสังคม เหมาะกับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมระดับเบื้องต้น

การฝึกสมาธิ
 


ผู้แต่ง : ร.ศ. ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม
ISBN : 974-604-414-1
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532 … พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2542
จัดพิมพ์โดย : บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด
     16/2 ถนนพาณิชยการธนบุรี (จรัญ ฯ 13)
     แขวนบางแวก เขตภาษีเจริญ
     กรุงเทพฯ 10160
     โทรศัพท์ 865-7532-3 โทรสาร 865-7532
  • หนังสือเล่มนี้ได้เสนอวิธีการฝึกสมาธิแต่ละอย่างๆ ทั้ง ๔๐ วิธี โดยแบ่งอธิบายทีละหมวดอย่างละเอียดจนครบ ๗ หมวด
  • เน้นวิเคราะห์ให้เห็นความสำคัญ วิธีเจริญ และ อานิสงส์ตามแนวพุทธพจน์ของ อานาปานสติสมาธิ โดยละเอียด
  • แสดงความหมาย ความสำคัญ วิธีเจริญและอานิสงส์ของ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยละเอียด
  • ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ
หนังสือสวดมนต์ BUDDHIST CHANTING
 
 
 
  ผู้แต่ง : ร.ศ. ดร. สุจิตรา รณรื่น
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536… พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537
จัดพิมพ์โดย : บริษัทสามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จำกัด
        โทรศัพท์ 466-0519

รายชื่อหนังสือคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ที่ได้จัดพิมพ์ไว้แล้วมีมากมายหลายเล่ม ผู้อ่านสามารถดูรายชื่อจากทางอินเตอร์เน็ตได้บนเวปไซต์ของ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศุนย์หนังสือมหาวิทยาจุฬาลงกรณ์
 

   


 

        รายชื่อซีดีดังต่อไปนี้รวบรวมมาจาก เว็บซีดีธรรมะ (http://www.cdthamma.com/) ซีดีทั้งหมดได้รับการรวบรวมไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน ผู้อ่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเวปไซต์เพื่อขอรับซีดีเหล่านี้ได้ฟรี

ธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (๒ แผ่น)
เป็นไฟล์ประเภท MP3 บันทึกที่ 64 k. Bit/s 44100 Hz Mono.
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
(รายละเอียดเพิ่มเติม)