เป็นเรื่องจริงปนเรื่องแต่ง และเพิ่มอรรถรสในเนื้อเรื่องให้น่าสนใจ น่าติดตาม ทั้งยังให้ประโยชน์กับผู้อ่านในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรรม โดยคุณสุทัสสา อ่อนค้อม มี ๘๐ ตอนจบ
 
 

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

ตอน ๖

ตอน ๗

ตอน ๘

ตอน ๙

ตอน ๑๐

ตอน ๑๑

ตอน ๑๒

ตอน ๑๓

ตอน ๑๔

ตอน ๑๕

ตอน ๑๖

ตอน ๑๗

ตอน ๑๘

ตอน ๑๙

ตอน ๒๐

ตอน ๒๑

ตอน ๒๒

ตอน ๒๓

ตอน ๒๔

ตอน ๒๕

ตอน ๒๖

ตอน ๒๗

ตอน ๒๘

ตอน ๒๙

ตอน ๓๐

ตอน ๓๑

ตอน ๓๒

ตอน ๓๓

ตอน ๓๔

ตอน ๓๕

ตอน ๓๖

ตอน ๓๗

ตอน ๓๘

ตอน ๓๙

ตอน ๔๐

ตอน ๔๑

ตอน ๔๒

ตอน ๔๓

ตอน ๔๔

ตอน ๔๕

ตอน ๔๖

ตอน ๔๗

ตอน ๔๘

ตอน ๔๙

ตอน ๕๐

ตอน ๕๑

ตอน ๕๒

ตอน ๕๓

ตอน ๕๔

ตอน ๕๕

ตอน ๕๖

ตอน ๕๗

ตอน ๕๘

ตอน ๕๙

ตอน ๖๐

ตอน ๖๑

ตอน ๖๒

ตอน ๖๓

ตอน ๖๔

ตอน ๖๕

ตอน ๖๖

ตอน ๖๗

ตอน ๖๘

ตอน ๖๙

ตอน ๗๐

ตอน ๗๑

ตอน ๗๒

ตอน ๗๓

ตอน ๗๔

ตอน ๗๕

ตอน ๗๖

ตอน ๗๗

ตอน ๗๘

ตอน ๗๙

ตอน ๘๐