ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันในปัจจุบัน กรรมฐานช่วยลูกแม่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม
เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่เวฬุวัน
ลูกไดบวชในโครงการสามเณรใจเพชร ๒ ชวนให้คิด...ชีวิตจะมีค่า
อ้อย ได้พบแนวทางชีวิตใหม่
โครงการพัฒนาจิตใจนักเรียนพลตำรวจ พิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม
มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน กับการพัฒนาศูนย์ฯ แต่งตั้งพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺดโร
สัมโมทนียกถาของพระเทพวิมลโมลี โครงการของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการแสงธรรมนำชีวิต มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน
จุลสาร แสงธรรม วิทยากรประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
คำสดุดีประกาศเกียรติคุณพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ พระครูฯ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมา
พระครูฯ รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ โครงการแสงธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๔๓
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น ปฏิบัติธรรมช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๔๓ ศูนย์ฯ กับ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โครงการแสงธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๔๔ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ เวฬุวัน


>> รูปภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน <<