บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
บทสวดขอขมาโทษพระรัตนตรัย
บทสวดถวายพรพระ
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทสวดบูชาหลวงปู่ อิเกสาโร เทพโลกอุดร พระในป่า
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
พระคาถาชินปัญชร
บทสวดสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
บทสวดต่าง ๆ
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
บทสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหาการุณิโกฯ